Obsah stránky

Jak správně třídit plast

 

Plasty, které lze sešlápnout prosím sešlápněte.  

Do plastu patří:

- PET láhví, fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od kosmetických, pracích a čistících prostředků, kelímky od mléčných výrobků, pěnový polystyren, obaly od CD disků a mnoho dalších výrobků z plastů. Včetně obalů od potravin, pokud v nich nejsou zbytky jídla. Častým omylem je, že tyto plastové odpady musí být dokonale čisté. Nemusí.

- polystyren (Ať už jde o termoobaly, do kterých vám v restauraci zabalí jídlo, nebo o výplně krabic pro spotřební elektroniku. Pozor ale na polystyren, který byl použit jako stavební izolace. Pokud je na něm omítka, pak do plastů nepatří a měl by se vyhodit jako stavební odpad)

Drobné znečištění plastových obalů nevadí. Je však dobré mít na paměti, že mastnota a zbytky obsahu omezují recyklaci vytříděných obalů. A také znepříjemňují život obsluze dotřiďovacích linek.

Problém ale je mastnota. Plastovou lahev od rostlinného oleje je potřeba pořádně vymýt. „Do plastů patří tento obal až po pečlivém vymytí teplou vodou a přípravkem na mytí nádobí. Pokud někdo nechce lahev od oleje vymývat, ať ji raději dá do směsného odpadu

Do plast nepatří:

- mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od žíravin, barev či jiných nebezpečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny.

Podrobnější informaci, jak správně třídit naleznete na konci stránky v příloze.

Co se s tímto odpadem dále děje:

- Plasty se svezou na dotřiďovací linku, kde se ručně vytřídí jednotlivé druhy plastů. Poté se roztříděné plasty lisují do balíků a odvážejí ke zpracování na recyklační linky, kde se zpracovávají. Každý druh plastu se zpracovává trochu jinou technologií. Souhrnně jde ale o procesy vyčištění od nečistot, mletí a drcení, mísení a posléze tavení a výrobu plastových granulí. Ty se pak spolu míchají a znovu taví a z roztaveného materiálu se pomocí vzduchu vytlačují, vyfukují a nebo vstřikují výrobky do požadovaného tvaru. Plasty se dají recyklovat i chemicky. Pomocí pyrolýzy se odpad rozloží na jednoduché látky (kapalné a plynné uhlovodíky). Další využití plasty nacházejí při výrobě tuhého alternativního paliva, které se nejčastěji spaluje v cementárnách.

Co se z recyklovaných materiálů vyrábí?

- Z PET lahví se vyrábí vlákna pro textilní průmysl (výplně přikrývek, spacáků, bund). Z fólií a sáčků se opět vyrábí sáčky, fólie a pytle. Ze směsi plastů se pak vyrábí různé výrobky, jako odpadkové koše, plotové desky, zatravňovací dlaždice, zahradní nábytek apod.

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.