Obsah stránky

E- Projektová podpora

Podporované typy:

- zpracování odborného posudku pro podání žádosti, zajištění odborného technického dozoru, měření průvzdušnosti obálky budovy.

Příjem žádostí:

- 12.10.2021 - 30.6.2025

Žadatelé:

- žádat o podporu lze pouze současně s podáním žádosti z oblasti A a B a vybraná opatření z oblasti C a D.


Výše dotace:

A - Zateplení 25.000 Kč 
B - Novostavba 35.000 Kč
C - Zdroje energie, oblast C2,C3, a C4 5.000 Kč
D - Dešťovka 5.000 Kč


Způsobilé výdaje:

- Výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektová dokumentacea energetického zhodnocení, výdaje spojené s provedením měření průvzdušnostiobálka budovy včetně vyhotovení protokolu o měření, výdaje na zajištění požadovaného odborného technického dozoru a předepsaných revizí související s technologickými systémy budovy.


Podání žádosti:
 
-Lze žádat současně s podáním žádosti o dotaci z oblasti podpory A ,B,C,D.
 

Doklady k podání žádosti:
 
a) Formulář žádosti o podporu
b) Odborný posudek (projektová dokumentace + energetické hodnocení)
c) Dokument dokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele
d) Písemné souhlasy spoluvlastníků
 

Doklady po realizaci:
 
a) Daňové a účetní doklady (faktury, smlouvy)
b) Potvrzení o úhradě (bezhotovostní platby – výpis z účtu, hotovostní platby – příjmový pokladní doklad)
 
 

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.