Obsah stránky

Vodovod Zaječov

Cena vodného a stočného na rok 2023: 

Cena byla schválena usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov č. 2/2022 ze dne 15.12.2022.

VII. Usnesení: ZO Zaječov schvaluje plán financování obnovy kanalizace. ZO Zaječov schvaluje cenu stočného pro rok 2023 a to v částce 32.45,- Kč bez DPH/m3. ZO Zaječov schvaluje pevnou složku za přípojku kanalizace v částce 0.92,-Kč bez DPH/ odběrné místo a den na rok 2023.

Pro  13   proti  0   zdržel se  0
Usnesení č. VII. bylo ZO Zaječov přijato.

VIII. Usnesení: ZO Zaječov schvaluje plán financování obnovy vodovodu. ZO Zaječov schvaluje cenu vodného ve výši 48.36,-Kč,-bez DPH/m3 na rok 2023. ZO Zaječov schvaluje pevnou složku za vodovodní přípojku v částce 1.28,-Kč bez DPH / odběrné místo a den na rok 2023.

Pro  13   proti  0   zdržel se  0
Usnesení č. VIII. bylo ZO Zaječov přijato.


V současné domě máme automatické dávkování chloru. Chlor se dávkuje podle vodoměru a můžeme si řídit dávkování dle potřeby a nařízení hygieny. 

Dávkování chloru se tedy za poslední rok a pul hodně zlepšilo a je plně pod kontrolou našeho obecního zaměstnance. 

Cena vodného a stočného

Cena byla schválena usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov č. 14/2021 ze dne 29.6.2021.

XII. Usnesení: ZO Zaječov schvaluje cenu vodného ve výši 25Kč,-bez DPH/m3 od 1.7.2021 na rok 2021 a cenu stočného ve výši 42,10Kč bez DPH/m3 od 1.7.2021 na rok 2021 rozdíl vodného a stočného bude pokryt z rozpočtu obce Zaječov.

ZO schvaluje cenu pevné složky vodného za přípojku v částce 340,90,-Kč bez DPH/rok.

ZO schvaluje cenu pevné složky stočného za přípojku v částce 402,-Kč bez DPH/rok.

Pro 11    proti 0     zdržel se 0
Usnesení č. XII. bylo ZO Zaječov přijato.

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.