Obsah stránky

Cena vodného a stočného na rok 2023

Cena byla schválena usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov č. 2/2022 ze dne 15.12.2022.

VII. Usnesení: ZO Zaječov schvaluje plán financování obnovy kanalizace. ZO Zaječov schvaluje cenu stočného pro rok 2023 a to v částce 32.45,- Kč bez DPH/m3. ZO Zaječov schvaluje pevnou složku za přípojku kanalizace v částce 0.92,-Kč bez DPH/ odběrné místo a den na rok 2023.

Pro  13   proti  0   zdržel se  0
Usnesení č. VII. bylo ZO Zaječov přijato.

VIII. Usnesení: ZO Zaječov schvaluje plán financování obnovy vodovodu. ZO Zaječov schvaluje cenu vodného ve výši 48.36,-Kč,-bez DPH/m3 na rok 2023. ZO Zaječov schvaluje pevnou složku za vodovodní přípojku v částce 1.28,-Kč bez DPH / odběrné místo a den na rok 2023.

Pro  13   proti  0   zdržel se  0
Usnesení č. VIII. bylo ZO Zaječov přijato.

 

Cena vodného a stočného na rok 2022: 

Cena byla schválena usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov č. 14/2021 ze dne 29.6.2021.

XII. Usnesení: ZO Zaječov schvaluje cenu vodného ve výši 25Kč,-bez DPH/m3 od 1.7.2021 na rok 2021 a cenu stočného ve výši 42,10Kč bez DPH/m3 od 1.7.2021 na rok 2021 rozdíl vodného a stočného bude pokryt z rozpočtu obce Zaječov.

ZO schvaluje cenu pevné složky vodného za přípojku v částce 340,90,-Kč bez DPH/rok.

ZO schvaluje cenu pevné složky stočného za přípojku v částce 402,-Kč bez DPH/rok.

Pro 11    proti 0     zdržel se 0
Usnesení č. XII. bylo ZO Zaječov přijato.

Kanalizace 2017 - etapa : KOUT A NOVÁ VES


Ráda bych vás seznámila s další velice důležitou akcí, která se začíná v obci rozbíhat. Je to další a poslední etapa stavby kanalizace, u které probíhají přípravné práce – staveniště, navážení materiálu atd. Asi vás rozčílily haldy materiálu u hřbitova. Mě také, původně to měly být dvě „fůry“. Firma již začala materiál odvážet, ten hrubý bude použit na zpevnění komunikace na skládce za lomem. Vlastní zemní práce budou zahájeny koncem měsíce března u kostela směrem na Šibaly a dále přes potok k panu Adamikovi. Po uzavírce komunikace bude pokračováno směrem k bytovkám., Přesný postup prací bude zveřejněn na obecní vývěsce, včetně uzavírky místních komunikací. Další informace o postupu prací vám budou předány na schůzce dne 31.3.2017 v LD. Pozvánky obdrží všichni majitelé nemovitostí, kterých se to bude týkat. Tímto bych vás chtěla poprosit o trpělivost, protože každá stavba sebou nese nepořádek, zhoršené životní prostředí a jiná omezení pro vlastníky nemovitostí.

Děkuji 

Starostka obce 

Irena Nezbedová

 

Předběžné informace: 

předání staveniště 1.3.2017

zahájení výkopových pracích 13-15.3.2017

 

Plán postupu prací na KANALIZACI

Římskou číslicí je označen měsíc a poté rok ulice. Podle toho poznáte kdy a jakou část bude firma kopat. Více informací na OÚ.

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.