Obsah stránky

Jak správně třídit elektroodpad

Co to vlastně elektro odpad je?

- jsou to veškeré spotřebiče, které lze zapojit do elektřiny nebo fungují na baterie

- Do zpětného odběru tedy patří vše od chladničky, pračky, myčky, sporáku, mikrovlnné trouby, vysavače přes topinkovače, fény, holicí strojky, elektrické zubní kartáčky, televize, rádia, mobilní telefony, počítače až po zářivky, pily, vrtačky, elektrické hračky, lékařská technika a výdejní automaty, nově i bojlery, klimatizace, akumulační kamna, tepelná čerpadla, termostaty, elektrické kotle aj.
 

Symbol přeškrtnuté popelnice

- Na každém v současné době prodávaném elektrospotřebiči nebo jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Ten značí, že tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace.

 

- Zařízení, které bylo uvedené na trh do 13. srpna 2005, se označuje jako tzv. „historické elektrozařízení“ a nemá uvedené značení. Nicméně je potřebné, po skončení jeho používání, jej odevzdat také na místa zpětného odběru.

Kam mohu v Zaječově elektroodpad odvést?

- sběrné místo pro elektroodpad je za “LD”. Odevzdat odpad bude možné po ÚT a ČT od 9:00 h do 16:00 h, SO od 9:00 h do 11:00 h

Elektroodpad budou dále zpracovávat firmy 

- https://www.elektrowin.cz/

- https://www.asekol.cz/

Zpracování a další využití elektroodpadu

Ze sběrných míst jsou vysloužilé elektrospotřebiče odvezeny do zpracovatelských zařízení, kde jsou přístroje nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie, atd.). Následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou použity pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny.

Příklady výrobků z recyklovaných elektrospotřebičů

ozdobny_krytOeko-pur

 

plasty_do_domacnostiPUR-HELP

 

raminkasberne_nadoby

 

zatravnovaci_dlazdice_2zatravnovaci_dlazdice


Kam odložit staré baterie a akumulátory

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví.

Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat k likvidaci a recyklaci na mnoha místech, která jsou označena jako místa zpětného odběru.  Nebo je můžete odevzdat společně s vysloužilým elektrozařízením.  

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.