Obsah stránky

Zaječov – dostavba kanalizace

Obec Zaječov zahájila v březnu 2017 realizaci projektu Zaječov – dostavba kanalizace. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V rámci projektu dojde k výstavbě nové kanalizace v délce 3,73 km a bude možné připojit 370 EO na stávající čistírnu odpadních vod. Přínosem projektu zlepšení čistění odpadních vod a tím zlepšení stavu povrchových a pozemních vod.

Projekt dostavby kanalizace řeší dostavbu kanalizačních stok v obci Zaječov a místní části Kvaň. Součástí projektu je i realizace připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci, které bude ukončeno v kontrolní šachtě umístění kontrolní šachtou na pozemku připojované nemovitosti.

Předpokládané datum dokončení realizace projektu je do 31.12.2018, kdy bude realizovaný projekt uveden do trvalého provozu.

 

Projekt je realizován firmou:

Sdružení Zaječov POHL cz, a.s. a KAZIKO a.s.

Generální projektant : Ing. Josef Vítek – PIK

Technický dozor : KPMC s.r.o.

 

Celkové uznatelné náklady akce 30 234 892 Kč

Dotace EU 19 274 744 Kč

Příspěvek obec – příjemce dotace 10 960 148 Kč

 

Dotace EU na realizaci projektu Zaječov – dostavba kanalizace přestavuje 64% z celkových uznatelných nákladů.

 

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.