Obsah stránky

Zveřejněno 9.5.2024

Vážení spoluobčané,
v termínu od 6. 5. 2024 do 31. 10. 2024 bude úplně uzavřena silnice od Kozojedské křižovatky nahoru na Kvaň z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace. Objízdná trasa (modře zvýrazněná trasa) je vedena přes Komárov - Chaloupky - Malou Vísku.
Děkujeme za pochopení.

 

Zveřejněno dne 28.3.2024

Rozšíření a intenzifikace ČOV Horní Kvaň - kanalizace a vodovod

Vážení spoluobčané, 

tímto Vás informujeme o probíhajících a plánovaných úplných uzavírkách, které jsou rozděleny na I. a II. etapu. 

I. etapa - 18.3. - 30.4.2024 - Jedná se o úplnou uzavírku silnic od kozojedské křižovatky do Kozojed a dále o úplnou uzavírku silnice od Vrby k Horní Kvani. Objízdná trasa do Kozojed je vedena komunikací nad pumptrackovým hřištěm. Objízdná trasa na Horní Kvaň je vedena přes Komárov, Chaloupky a Malou Vísku. 

II. etapa - 18.3. - 19.5.2024 - Jedná se o úplnou uzavírku silnice od Vrby k Horní Kvani. Objízdná trasa na Horní Kvaň je vedena přes Komárov, Chaloupky a Malou Vísku. 

V termínech I. a II. etapy úplných uzavírek nebudou obsluhovány autobusové zastávky: Malá Víska,u Lisých;
Zaječov,Kvaň,u Ciprů; Zaječov,Kvaň,u Vrby; Zaječov,Kvaň,ObÚ.

Situační výkresy uzavírek a objizdních tras naleznete níže. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Zveřejněno 27.3.2024

Vážení spoluobčané,

 rádi bychom Vás opět informovali o aktuální situaci v rámci akce „Rozšíření a intenzifikace ČOV, Horní Kvaň – kanalizace a vodovod“.

V současné době je hotová 1/3 vodovodního přivaděče od hlavního vodojemu směrem na Kvaň. Tento vodovodní přivaděč bude zásobovat nový vodojem na Kvani a bude přivádět vodu z úpravny od Záruby. Nový vodojem na Kvani bude mít kapacitu 160 m3 a bude tak zásobovat Kvaň a Horní Kvaň. Na novém vodojemu nyní probíhají výkopové práce.

V polovině března se bude pokračovat na úseku od Vrby do Horní Kvaně. Jelikož se bude zasahovat do krajské silnice, je potřeba vyčkat na termín, který jsme pro další výkopové práce dostali od KSÚS.

Další ukončenou etapou je propojení kvaňského a kozojedského vodovodního řádu. V případě havárie na kozojedském vodojemu bude možné oblast Kozojed zásobovat z kvaňského vodojemu. Podél silnice od kozojedské křižovatky do Kozojed je také připraven terén pro zbudování nového chodníku do Kozojed. Zatím se jedná o přípravu terénu.  

Na zbudování chodníku zkoušíme zažádat o dotaci.  Pokud ji nezískáme, realizace bude provedena z vlastních zdrojů.

Na čističce za pumptrackovým hřištěm je hotový betonový monolit pro vyšší kapacitu ČOV.

 

Zveřejněno dne 9.1.2024

V současné době probíhá zbudování přípojek pro obyvatele v ulici od Vrby k odpočívadlu u lesa. Průjezd je stížený, proto prosíme občany, kteří v této ulici nebydlí, aby svým průjezdem nezasahovali do stavby. 

Po dokončení přípojek v ulici od Vrby k odpočívadlu u lesa budou následovat výkopové práce směrem od Vrby na Horní Kvaň. Výkopové práce budou vedeny po lévé straně mimo vozovku. Komunikace bude průjezdná. 

Zveřejněno dne 9.11.2023

Vážení spoluobčané, 

od 13.11.2023 začnou výkopové práce v ulici od Vrby až k odpočívadlu u lesa. Denní úsečka výkopu bude cca 30-50 m, takže prosíme občany, kterých se to týká, aby počítali se stíženým výjezdem. Výkop bude následně zavezen. V případě dotazů se můžete obrátit na starostu obce 725 113 405. V této ulici bude jinak platit úplná uzavírka. 

Děkujeme za pochopení. 

 
Zveřejněno dne 4.11.2023
V ulici od odpočívadla u lesa až k Vrbě probíhá odfrézování původního povrchu silnice a přípravy pro výkopové práce. 
 
Zveřejněno dne 1.11.2023
Rádi bychom Vás informovali o získání dotace z Operačního programu životního prostředí 2021 – 2027
Na projekt „Zaječov, Horní Kvaň – vodovod“ ve výši 48 093 800,47 Kč
A na projekt „Zaječov – rozšíření a intenzifikace ČOV, Horní Kvaň – kanalizace“ ve výši 36 455 506,33 Kč

 

Zveřejněno dne 31.10.2023

Vážení spoluobčané, 

termín první uzavírky komunikace od rozcestí před vjezdem do vojenského prostoru (silnice Planýrka) až po křižovatku u Vrby je posunut na datum od 8.11.2023. Tento úsek (cca 300 m) bude úplně uzavřený, ale obyvatelé z ulice od odpočívadla u lesa až k Vrbě by neměli mít stížený výjezd. Více v příspěvku https://zajecov.cz/clanky/uzavirka-trasy-planyrka-krizovatka-u-vrby/

O dalších uzavírkách, které nás čekají, jste byli informováni dne 20.10.2023 https://zajecov.cz/clanky/uzavirka-a-objizdna-trasa-k-akci-kvan-kanalizace-voda/?fbclid=IwAR2jX4IBCbZ20HwzMWo7Jbi67D0URLyVL6T68WvE8M5qJClPDp0jWfxXPps

Jakmile budeme znát termín další uzavírky, budete s předstihem informováni. 

Dále bychom Vás rádi informovali, o rozšíření ČOV dole u mostu za pumptrackovým hřištěm, kde už se pracuje v plném nasazení. Foto naleznete níže. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Zveřejněno dne 20.10.2023

Prosíme o shlednutí příspěvku o plánovaných uzavírkách, které nás čekají od 1.11.2023 na webu obce https://zajecov.cz/clanky/uzavirka-a-objizdna-trasa-k-akci-kvan-kanalizace-voda/

Děkujeme za pochopení.

 

Zveřejněno dne 9.10.2023

Dne 29.9.2023 proběhla v kině OÚ informační schůzka. Všem zúčastněným děkujeme.

Realizaci stavby vysoutěžila ve sdružení společnost BAGGER BS, s.r.o. a POHL CZ, a.s ve výši 137 275 709,21 Kč bez DPH. Stavba byla předána začátkem září 2023 a lhůta pro realizaci je 18 měsíců. První změny budou probíhat na ČOV dole u mostu za pumptrackovým hřištěm. Bude se jednat o rozšíření, aby ČOV kapacitně stačila novým připojeným z Kvaně, ale také pro plánové parcely.

Další etapou bude výstavba nového vodojemu na Kvani, konkrétně nahoře vedle odpočívadla u lesa. Bude zde zbudován nový vodojem, do kterého bude přivedena voda z vodojemu od Záruby. Vodojem bude mít kapacitu 160 m3.

Všem zúčastněným byly rozdány darovací smlouvy. Ti, kteří smlouvu neobdrželi, si ji mohou vyzvednou v úřední dny na OÚ Zaječov.

 

První kontrolní den je plánovaný na 12.10.2023. Zde se dozvíme, jaké další kroky budou následovat. 

Dotace z Operačního programu životního prostředí 2021 – 2027
Na projekt „Zaječov, Horní Kvaň – vodovod“ ve výši 48 093 800,47 Kč
A na projekt „Zaječov – rozšíření a intenzifikace ČOV, Horní Kvaň – kanalizace“ ve výši 36 455 506,33 Kč

III. etapa uzavírky od Kozojedské křižovatky na Kvaň. 

III. etapa uzavírky od Kozojedské křižovatky na Kvaň. 

III. etapa uzavírky od Kozojedské křižovatky na Kvaň. 

Vodovodního přivaděč z hlavního vodojemu

Monolit nové čistírny odpadních vod

Monolit nové čistírny odpadních vod

Propojení vodovodního řadu Kvaň do Kozojed

Základová spára nového vodojemu - umístění odpočívadlo u lesa Kvaň

V ulici od odpočívadla u lesa až k Vrbě probíhá odfrézování původního povrchu silnice a přípravy pro výkopové práce. zveřejněno 4.11.2023

V ulici od odpočívadla u lesa až k Vrbě probíhá odfrézování původního povrchu silnice a přípravy pro výkopové práce. zveřejněno 4.11.2023

rozšíření ČOV dole u mostu za pumptrackovým hřištěm, zveřejněno 31.10.2023

rozšíření ČOV dole u mostu za pumptrackovým hřištěm, zveřejněno 31.10.2023

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.