Obsah stránky

SDH Zaječov

V roce 1892 se tehdejší občané i obecní zastupitelstvo obce Kvaně zabývali myšlenkou, založit hasičský sbor a tak se tomu i stalo.

Kvaňský Sbor dobrovolných hasičů již v této, ale i pozdější době, byl velice aktivní a proto za 32 let po založení sboru na Kvani, dne 6. července 1924, symbolicky v den oslav upálení mistra Jana Husa, byl založen hasičský sbor i v Zaječově. Oba sbory hasičů jak na Kvani, tak i v Zaječově pracovali i nadále samostatně za vzájemné spolupráce. Po sloučení obcí Zaječova a Kvaně v roce 1975 se sloučily i požární sbory. K dohodě o sloučení došlo 27. prosince 1975 v Lidovém domě při společné výborové schůzi. První společná výroční schůze se konala o několik dní později dne 2. ledna 1976, kde byl zvolen první společný šestadvaceti členný výbor.

Po sloučení vznikla myšlenka postavit novou požární zbrojnici ve středu obce, neboť kvaňská i zaječovská stály v okrajových částech. Nová zbrojnice se začala stavět současně s víceúčelovou budovou MNV v roce 1980. V prosinci téhož roku bylo požárnímu sboru přiděleno Okresní inspekcí požární ochrany nové vozidlo Avia 30 speciál včetně motorové stříkačky PS 12. Avia 30 S nahradila historické vozy T 805. Na stavbě zbrojnice, která byla předána do užívání v roce 1983, odpracovali naši členové stovky brigádnických hodin.

V roce 1990 při změnách v celé naší společnosti, dochází opět ke změně názvu na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho základního článku na Sbor dobrovolných hasičů. Mění se také symboly, znak a vlajka.

V těchto časech sbor vede výbor ve složení: starorta Vladimír Velvarský, preventista František Rydrych, velitel Václav Kopp, dále Helena Dolanská, Karel Dolanský, Josef Švandrdlík, Bohuslav Vaňura, Jan Kraus, Josef Kraus, Miroslav Brotánek, Josef Balý st., Josef Balý ml., Miloslava Velvarská, Jana

Vaigentová, Helena Vaňurová, Jaroslav Podzimek, Hana Kliková a Jana Ciprová.

Na přelomu tisíciletí se k vedoucí mládeže Hance Klikové přidává Ivana a Pavel Skácelovi a sportovní činnost mladých hasičů nabírá nový směr. Postupem let se naše mládež prosadila jako jednička na okrese Beroun a poté se i zviditelňovala pravidelně na krajských soutěžích.

Současný výbor, pracuje ve složení: starosta sboru Martin Jakš, velitel sboru Tomáš Cajthaml, jednatelka Ivana Skácelová, vedoucí mládeže Martina Cajthamlová, hospodářka Jana Ciprová, strojník Martin Cvárovský, revizor Michael Klika, členové výboru Lukáš Stehlík, Jan Švamberk a Jan Koszty. Většina výboru se skládá z odchované mládeže, o kterou se postarali Hanka, Ivana a Pavel v novém miléniu. Tito lidé se v dnešní době starají o to, aby hasičská tradice v naší obci pokračovala.

Mládež SDH Zaječov je velmi aktivní. Ročně absolvují mnoho soutěží od lokálních, přes krajské postupové až po republiková kola jednotlivců.

Dospělí hasiči jsou také velmi činorodí, aktivně závodí v požárním sportu v rámci soutěží SHČMS, Brdské Ligy a dalších.

Zásahová jednotka obce je složená výhradně z členů našeho sboru a bývalý velitel Tomáš Cajthaml se současným velitelem Romanem Čermákem se starají o to, aby byla jednotka V.stupně vždy perfektně připravená k výjezdu. Jejich zásluhou dnes obecní jednotka disponuje modernější zásahovou technikou, o které jsme si před 15 lety mohli nechat pouze zdát. K dispozici máme DA L1Z VW Crafter a CAS20 Mercedes Benz 1120AF.

 

Web :

https://sdhzajecov.hasicovo.cz/

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.