Obsah stránky

SDH Zaječov

 V roce 1892 se tehdejší občané i obecní zastupitelstvo obce Kvaně zabývali myšlenkou, založit hasičský sbor a tak se tomu i stalo.

 Kvaňský Sbor dobrovolných hasičů již v této, ale i pozdější době, byl velice aktivní a proto za 32 let po založení sboru na Kvani, dne 6. července 1924, symbolicky v den oslav upálení mistra Jana Husa, byl založen hasičský sbor i v Zaječově.
Oba sbory hasičů jak na Kvani, tak i v Zaječově pracovali i nadále samostatně za vzájemné spolupráce.
Po sloučení obcí Zaječova a Kvaně v roce 1975 se sloučily i požární sbory. K dohodě o sloučení došlo 27. prosince 1975 v Lidovém domě při společné výborové schůzi. První společná výroční schůze se konala o několik dní později dne 2. ledna 1976, kde byl zvolen první společný šestadvaceti členný výbor.

Po sloučení vznikla myšlenka postavit novou požární zbrojnici ve středu obce, neboť kvaňská i zaječovská stály v okrajových částech. Nová zbrojnice se začala stavět současně s víceúčelovou budovou MNV v roce 1980. V prosinci téhož roku bylo požárnímu sboru přiděleno Okresní inspekcí požární ochrany nové vozidlo Avia 30 speciál včetně motorové stříkačky PS 12. Toto vozidlo užíváme doposud tedy 32 let. Vozidlo Avia 30 S nahradilo již historické vozy T 805. Na stavbě zbrojnice, která byla předána do užívání v roce 1983, odpracovali naši členové stovky brigádnických hodin.

V roce 1990 při změnách v celé naší společnosti, dochází opět ke změně názvu na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho základního článku na Sbor dobrovolných hasičů. Mění se také symboly, znak a vlajka.

V této době a v letech předchozích i následujících řídí SDH a výbor členové zhruba v tomto stále stejném složení: starostou Vladimír Velvarský, preventista František Rydrych, velitelem Václav Kopp, dále Helena Dolanská, Karel Dolanský, Josef Švandrdlík, Bohuslav Vaňura, Jan Kraus, Josef Kraus, Miroslav Brotánek, Josef Balý st., Josef Balý ml., Miloslava Velvarská, Jana Vaigentová, Helena Vaňurová, Jaroslav Podzimek, Hana Kliková a Jana Ciprová.  

V roce 2000 přichází do výboru k Hance Klikové jako vedoucí mládeže Ivana Skácelová v té době Stehlíková a o rok později i Pavel Skácel, kteří se společně zasloužili o úspěchy naší mládeže a oddílu mladých hasičů ,,Zajíci“ nejen v rámci okrsku Komárov, okresu Beroun, ale i v rámci Středočeského kraje.   

 

Současný dvanácti členný výbor, který pracuje ve složení starosta sboru Martin Jakš, velitel Tomáš Cajthaml a dále Ivana Skácelová, Martina Stehlíková, Jana Ciprová, Jaroslav Podzimek, Lukáš Stehlík, Kamila Kratochvílová, Vladimír Velvarský, Martin Záruba, Ondřej Polák, Jan Švamberk a František Hrubý se stará o to, aby hasičská tradice v naší obci pokračovala.

 

Web :

http://www.sdhzajecov.estranky.cz/

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.