Obsah stránky

Platby a poplatky

Poplatek z komunálního odpadu  - 850 Kč/osoba nebo rekreační objekt, odpady jsou splatné v termínu do 31.3.202X každý rok
 
Poplatek ze psů - 100 Kč/pes
 
Poplatek z pobytu - 10 Kč/den - předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která není v obci přihlášena.
 
Poplatek za hrobová místa - Nájemné a úhradu za služby je nájemce povinen uhradit jednorázově na 10 let dopředu. Cena za nájem pozemku činí 4,-Kč/m2/rok (tedy 40,-Kč na 10 let). Cena za služby za 10 let 1500,-Kč
 
Poplatky je možno zaplatit na účet č. 124782737/0300, variabilní symbol čp. nebo také přes https://platby-sc.cz/obec/beroun/zajecov
 
Veškeré obecně závazné vyhlášky ke všem poplatkům naleznete na https://zajecov.cz/uredni-deska/
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.