Obsah stránky

Jak správně naložit s bioodpadem?

Papír, plasty, sklo a nápojové kartony už docela samozřejmě třídí 7 Čechů z 10. Separovat i zbytky z kuchyně a zahrady, které lze ještě dále zpracovat, se ale teprve učíme. Přitom tzv. bioodpad tvoří až pětinu objemu v našich popelnicích, za jejichž svoz platíme.

Vše, co má přírodní základ a co se v přírodě samo rozloží – tak lze velmi zjednodušeně definovat bioodpad. Bioodpad tvoří jednak kuchyňské odpady (jde o zbytky ovoce a zeleniny, zbytky jídel…) a zároveň jsou to odpady vznikající při údržbě zeleně (zbytky rostlin, ostříhaný živý plot, ořezané větvě, posekaná tráva nebo shrabané listí). 

Co je bioodpad? - veškeré rostlinné zbytky, pytlíky s čajem, lógr z kávy, pečivo, skořápky od vajíček, lepenka, popel ze dřeva, papírové  kapesníky

Co biopad není? - maso, kosti ani jiné živočišné zbytky, rostliny, které jsou napadeny chorobami, exkrementy zvířat, popel z uhlí, nedopalky cigaret

Jak bioodpad třídit?

Bioodpad lze třídit různými způsoby. Na venkově si lidé často na svých zahrádkách - po vzoru našich babiček a dědečků - zakládají tzv. kompost, kam všechen „zelený“ odpad dávají. Ve městech bylo donedávna třídění bioodpadu skoro nemožné – teď už má ale zelenou. Od ledna 2015 mají totiž obce povinnost zajistit mimo jiné i sběr biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Jaký způsob zvolí, je ale na uvážení obce. Někde tak sbírají bioodpad prostřednictvím sběrného dvora, někde obce přistavují velkokapacitní kontejnery, jinde zas rozmístily na sídlištích a u rodinných domů speciální nádoby na bioodpad a někde pak dokonce rozdávají občanům i tzv. kompostéry. Celá řada obcí si vybudovala i vlastní kompostárny, v nichž bioodpady přijímají a rovnou je tam i zpracovávají. 

Proč třídit bioodpad?

O tom, že tříděním bioodpadu šetříme místo v popelnici na směsný odpad a tím pádem i vlastní peníze v podobě poplatku za svoz komunálního odpadu, jsme se už zmiňovali. Existují ale i další důvody. Třeba fakt, že bioodpady uložené na skládku při svém rozkladu uvolňují velké množství metanu a oxidu uhličitého, tedy skládkové plyny. Tomu se snaží Ministerstvo životního prostředí zabránit omezováním ukládání bioodpadů na skládky, během několika málo let by mělo být skládkování pro bioodpad zcela zapovězeno.  

V naší obci můžete bioodpad třídit…

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.