Obsah stránky

A - Zateplení

Podporované typy:

- zateplení obvodových stěn, stropů a podlah u stávajících domů včetně zimních zahrad. Podpora se nevztahuje na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

Příjemn žádosti:

- 12.10.2021 - 30.6.2025

Žadatelé:

- vlastníci stávajících rodinných domů

Výše dotace:

- max. 650.000 Kč (nejvýše 50% z celkových způsobilých výdajů)

Způsobilé výdaje:

- výdaje na opatření provedená na obálce budovy a výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací těchto opatření, jedná se zejména o výdaje za materiál, výrobky a v případě, že jsou opatření prováděna dodavatelem i montáž a provedení opatření. Výdaje spojené s realizací dalších opatření, včetně oprav mimo obálku budovy, pokud přispívají ke snížení energetické náročnosti objektu a jsou prováděny souběžně s podporovanými opatřeními, dle předložené projektové dokumentace.

Podání žádosti:

- před realizací, v průběhu nebo po dokončení prací.

Doklady k podání žádosti:

a) Formulář žádosti o podporu

b) Odborný posudek (projektová dokumentace + energetické hodnocení)

c) Dokument dokazující vlastnictví účtu žadatele

d) Písemné souhlasy spoluvlastníků

Doklady po realizaci:

a) Závěrečná zpráva odborného technického dozoru

b) Daňové a účetní doklady (faktury, smlouvy)

c) Potvrzení o platbě (bezhotovostní platby - výpis z účtu, hotovostní platby - příjmový daňový doklad)

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.