Obsah stránky

Sociální služby Včelka

Zveřejněno: středa, 29. červenec 2020 | Ostatní
Sociální služby Včelka
 
Včelka sociální služby,
je organizace, která se snaží poskytovat terénní sociální služby tak, aby uživatelé mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a i nadále mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatele, podporuje jeho samostatnost a neprohlubuje závislost na sociální službě.

Snaží se o zachování či rozvoj stávajících schopností, dovedností a soběstačnosti uživatelů tak, aby mohli žít ve svém přirozeném, domácím prostředí.

 

Včelka nabízí

- pečovatelskou služby

- ostatní asistenci

- sociálně aktivační služby

 

Pečovatelská služba je určena:

  • osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku 
  • osobám s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením
  • rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Rozsah poskytovaných úkonů v rámci základních činností
 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba je poskytována každý den od 7:00 hod. do 20:00 hod. včetně víkendů a svátků.

 

Ostatní asistence je určena:

  • osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku 
  • osobám s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Rozsah poskytovaných úkonů v rámci základních činností
 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) Pomoc při osobní hygieně 

c) Pomoc při zajištění stravy

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována nepřetržitě, bez časového omezení.

 

Sociálně aktivační služba je určena:

  • osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením
Rozsah poskytovaných úkonů v rámci základních činností
 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

b) sociálně terapeutická činnost

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována PO - PÁ  8:00 - 16:00 hodin.

 

 

Co dělat v případě zájmu o naše služby?

Kontaktujte sociálního pracovníka daného střediska a zároveň je možné zaslat písemnou viz. příloha, nebo Vám rádi pomůžeme žádost vyřídit za Obecní úřad Zaječov na tel. čísle 311 572 771 nebo 311 572 179

Po obdržení Žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovník daného střediska, který si s Vámi domluví osobní schůzku.

 Žádost může podat: 

  • zájemce o službu
  • rodinný příšlušník, osoba blízká
  • opatrovník
  • a další (sociální pracovník atd.)
Nejbližší středisko:
 
Pobočka Beroun

Ulice: Pivovarská 170/3

Město: Beroun

Email

bendova@pecevcelka.cz

Telefon

(+420) 778 480 593

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.