Obsah stránky

Sociální a navázené služby pro Hořovice a spádové oblasti

Zveřejněno: čtvrtek, 06. srpen 2020 | Ostatní
Sociální a návázené služby pro Hořovice a spádové oblasti
Sociální a navázené služby pro Hořovice a spádové oblasti
 
informace pro všechny, kdo hledají pomoc v nepříznivé sociální a životní situaci nebo jen potřebují najít kontakt na organizaci, školu, zdravotnické zařízení, popř. chtějí zjistit, co vše se dá v našem správním obvodu najít.
 
Vyberte si okruh pomoci s konkrétní sociálním zařízením, o kterém se dozvíte více na konktrétní straně v přilozeném pdf souboru.
 
Seznam okruhů pomoci:
Bydlení
 
Řešíte problémy s bydlením a nevíte si rady? Nemáte z čeho platit nájem? Přišli jste o byt nebo dům a nemáte kde bydlet? Vyhodili vás z domu a nemáte kam jít?
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Azylový dům Berounka – ČČK Beroun str. 14
Farní charita Beroun str. 22
Farní charita Starý Knín str. 24
Klubíčko Beroun, o.p.s. str. 26
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva str. 30
Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha str.  31
 
NÁVAZNÉ SLUŽBY POSKYTUJ Í
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Městský úřad Hořovice str. 42
Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Hořovice str.  53
Zdravotně-sociální pracovnice – NH Hospital, a.s. str. 55
 
Dluhy
Nevystačíte s rodinným rozpočtem nebo nedokážete hospodařit s penězi? Příliš jste se zadlužili a nemůžete splácet? Hrozí vám exekuce?
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje str. 15
- Poradna pro občanství, občanská a lidská práva str. 30
- Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha str. 31
 
NÁVAZNÉ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Městský úřad Hořovice str. 42
- Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Hořovice  str. 53
 
Drogy, alkohol, závislosti
Máte vy nebo někdo z vašeho okolí problémy s alkoholem nebo s jinými návykovými látkami a chcete je řešit? Trápí vás nebo někoho vám blízkého jiné závislosti – hrací automaty, sázky, práce?
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje str. 15
- Magdaléna, o.p.s. str. 28
- Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha str. 31
 
NÁVAZNÉ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městský úřad Hořovice str. 42
- Psychiatrická ambulance pro dospělé, děti a dorost - Clinline, s.r.o. str. 45
- Středisko výchovné péče Dobřichovice str. 51
- Zdravotně-sociální pracovnice – NH Hospital, a.s.  str. 55
 
Nemoci
Onemocněl vám někdo z rodiny a dostali jste se do obtížné si tuace? Potřebujete pomoci s péčí o nemocného? Trpíte dlouhodobým/vážným onemocněním a nevíte si rady?
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Digitus Mise, o.p.s. str. 16
- Domov Na Výsluní, Hořovice str. 19
- Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb str. 20
- Farní charita Beroun str. 22
- Hospic Dobrého pastýře - TŘI, o.p.s. 25 Lomikámen, o.s. str. 27
- Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha str. 31
 
NÁVAZNÉ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické str. 40
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Městský úřad Hořovice str. 42
- Psychiatrická ambulance pro dospělé, děti a dorost - Clinline, s.r.o. str. 45
- Římskokatolická farnost Hořovice str. 47
- TT - Domácí zdravotní péče, s.r.o. str. 52
- Zdravotně-sociální pracovnice – NH Hospital, a.s. str. 55
 
Odchod z vězení, vazby
Vracíte se z výkonu trestu nebo z vazby a nevíte, jak znovu začít a co budete dělat? Nemáte kde bydlet, nemáte zaměstnání nebo máte problémy s rodinou?
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Azylový dům Berounka – ČČK Beroun str. 14
- Farní charita Beroun str. 22
- Poradna pro občanství, občanská a lidská práva str. 30
- Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha str. 31
 
NÁVAZNÉ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městský úřad Hořovice str. 42
- Probační a mediační služba ČR, středisko Beroun str. 44
- Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Hořovice str. 53
 
Rodina, děti a mláděž
Je vaše rodina v obtížné situaci, se kterou si nevíte rady? Potřebujete radu či pomoc při péči o vaše dítě? Ubližuje někdo vám nebo vašim dětem? Mají vaše děti problémy ve škole? Přestáváte si doma rozumět? Chcete trávit volný čas se svými dětmi smysluplně a hledáte inspiraci? Rádi byste sdíleli rodičovské zkušenosti s ostatními rodiči, zatímco si vaše děti budou hrát?
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Azylový dům Berounka – ČČK Beroun str. 14
- Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje str. 15
- Digitus Mise, o.p.s. 16 Dobromysl, o.p.s. str. 17
- Farní charita Beroun str. 22
- Farní charita Starý Knín str. 24
- Klubíčko Beroun, o.p.s. str. 26
- Magdaléna, o.p.s. str. 28
- Poradna pro občanství, občanská a lidská práva str. 30
- Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha str. 31
- Raná péče Diakonie Stodůlky str. 32

NÁVAZNÉ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Církev živého boha Hořovice str. 39
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické str. 40
- Hořovické maminky, o.s. str. 41
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městský úřad Hořovice str. 42
- Pedagogicko-psychologická poradna ČR str. 43
- Psychiatrická ambulance pro dospělé, děti a dorost - Clinline, s.r.o. str. 45
- Rodinné centrum Slunečnice, o.s. str. 46
- Římskokatolická farnost Hořovice str. 47
- Sedmikráska, sdružení osobního rozvoje, o.s. str. 48
- Speciálně pedagogické centrum – Dětský domov a Mateřská škola speciální, Beroun str. 49
- Středisko volného času – Domeček Hořovice str. 50
- Středisko výchovné péče Dobřichovice str. 51
- Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Hořovice str. 53
- Základní škola Žebrák, Hradní 68, praktická, speciální str. 54
 
Stáří
Potřebujete pomoc od druhých a nemáte, kdo by se o vás postaral? Rádi byste zůstali doma, ale nevíte, jak vše zvládnete? Staráte se o seniora a potřebujete si někdy odpočinout? Máte pocit, že už nezvládáte vše jako dříve? Toužíte najít nové přátele, chcete zůstat aktivní i v seniorském věku?
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje str. 15
- Digitus Mise, o.p.s. str. 16
- Domov Hostomice – Zátor, poskytovatel sociálních služeb str. 18
- Domov Na Výsluní, Hořovice str. 19
- Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb str. 20
- Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku str. 21
- Farní charita Beroun str. 22
- Farní charita Starý Knín str. 24
- Hospic Dobrého pastýře - TŘI, o.p.s. str. 25
- Péče Těně, s.r.o. str. 29
- Poradna pro občanství, občanská a lidská práva str. 30
- Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha str. 31
- Senior Care pečovatelská služba, o.p.s. str. 33
- Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Hořovice str. 36
 
NÁVAZNÉ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické str. 40
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městský úřad Hořovice str. 42
- Římskokatolická farnost Hořovice 47 TT - Domácí zdravotní péče, s.r.o. str. 52
- Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Hořovice str. 53
- Zdravotně-sociální pracovnice – NH Hospital, a.s. str. 55
 
Strach
Ubližuje vám někdo? Jste vystaveni urážkám, žárlivosti či fyzickému násilí? Je někdo z vašich blízkých vystaven domácímu násilí? Zakazuje vám někdo kontakt s blízkými? Jste nuceni k sexuálním praktikám, které se vám nelíbí? Nastala u vás náhlá životní změna a nevíte, jak se s ní vyrovnat?
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Azylový dům Berounka – ČČK Beroun str. 14
- Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje str. 15
- Farní charita Beroun str. 22
- Farní charita Starý Knín 24 Lomikámen, o.s. str. 27
- Poradna pro občanství, občanská a lidská práva str. 30
- Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha str. 31

NÁVAZNÉ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické str. 40
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městský úřad Hořovice str. 42
- Psychiatrická ambulance pro dospělé, děti a dorost – Clinline, s.r.o. str. 45
- Římskokatolická farnost Hořovice str. 47
- Zdravotně-sociální pracovnice – NH Hospital, a.s. str. 55
 
Zdravotní postižení
Zdravotní postižení může mít různé podoby a může se týkat vašich známých, blízkých či přímo vás samotných. Narodilo se vám postižené dítě? Potřebujete psychickou podporu nebo pomoc s péčí? Staráte se doma o osobu se zdravotním postižením a potřebujete si někdy odpočinout? Nevíte, kde získat informace? Hledáte školu, školku, kroužky, stacionář, přátele?
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Digitus Mise, o.p.s. 16 Dobromysl, o.p.s. 17
- Domov Na Výsluní, Hořovice 19
- Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb 20
- Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku 21
- Farní charita Beroun 22
- Farní charita Starý Knín 24
- Klubíčko Beroun, o.p.s. 26 Péče Těně, s.r.o. 29 
- Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha 31
- Raná péče Diakonie Stodůlky 32
- Senior Care pečovatelská služba, o.p.s. 33
- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 34
- Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace Středočeského kraje 35
- Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Hořovice 36
- Tyfloservis, o.p.s. 37
 
NÁVAZNÉ SLUŽBY POSKYTUJÍ
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městský úřad Hořovice 42
- Speciálně pedagogické centrum – Dětský domov a Mateřská škola speciální, Beroun 49
- TT - Domácí zdravotní péče, s.r.o. 52
- Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Hořovice 53
- Základní škola Žebrák, Hradní 68, praktická, speciální 54
- Zdravotně-sociální pracovnice – NH Hospital, a.s. 55
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.